Наступна конференція

Дата проведення: 2 листопада 2017 р.

Організатори конференції: кафедри факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету
Конференція присвячується 20-річчю створення факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету.

Секції конференції:
  • Сучасні науково-практичні підходи до стратегічного управління підприємствами.
  • Проблеми формування та розвитку комплексної системи менеджменту функціональних сфер: виробництво, маркетинг, інновації, інвестиції, фінанси, логістика, персонал.
  • Облік, аналіз та моделювання діяльності суб’єктів господарювання
  • Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності та корпоративні інформаційні системи.
До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися. Робоча мова конференції – українська.
З вимогами до тез доповідей можна ознайомитися на цій сторінці.

Участь в конференції безкоштовна, паперовий збірник тез доповідей не друкується і надається лише в електронному варіанті. 
Тези доповіді будуть розміщені на цій сторінці.

Для участі в конференції необхідно до 29 жовтня 2017 р. подати анкету та тези доповіді відповідальному за наукову роботу кожної з кафедр факультету (список нижче) або надіслати на електронну адресу tetjanasvystun@gmail.com
Інформація за телефоном 097 674 39 74 Свистун Тетяна Леонідівна.

Анкета учасника конференції:
 Прізвище, ім’я, по батькові 
 Науковий ступінь, вчене звання, посада 
 Назва ВНЗ/установи 
 Телефон (з зазначенням кодів): 
 - службовий
 
 - мобільний 
 
 E-mail 
 Назва статті 
 Секція конференції 
 Додатково для студентів: ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника 

Comments